مطالب جالب!
مطالب جالب!

اگر حافظه شما ضعیف است، حتما بخوانید دکتر بیتا مقدم

اگر حافظه شما ضعیف است، حتما بخوانید 
 دکتر بیتا مقدم

اگر حافظه شما ضعیف است، حتما بخوانید
دکتر بیتا مقدم مدیر پروژه و استاد علوم اعصاب در پیتزبورگ در این مطالعه خاطرنشان کرد: پس از انجام آزمایشات فوق متوجه شدیم با وجودی که جوانان در اوج توانایی ذهنی و ادراکی هستند اما با مصرف امگا – 3 باز هم می توان به تقویت حافظه کاری آنها کمک کرد و افراد سالم و جوان نیز از مصرف این مکمل ها سود می برند.
به گزارش پایگاه اینترنتی یانز، این متخصصان درعین حال یادآور شده اند که هنوز نتوانسته اند درباره مکانیسم هایی که منجر به تقویت حافظه کاری پس از مصرف امگا – 3 می شوند، اطلاعات شفافی به دست آورند و در مطالعات بعدی به بررسی دقیق تر این ارتباط خواهند پرداخت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید