برنامه ها دات نت
مهربونمهربون
برنامه ها دات نت

اگر شما فکر میکنید که جز افراد باهوش هسیتد بگویید که

 لینک

اگر شما فکر میکنید که جز افراد باهوش هسیتد بگویید که اشبتاه در کجاست؟ 123456789 123456789 123456789 . یعنی الان شما روی این موضوع تمرکز کردید من نگفتم که اشتباه در اعداد هست کلمه هستید "هسیتد" و کلمه اشتباه "اشبتاه" نوشته شده بود پس بهتر نیست بر گردیم از اول راهمنایی بخونیم؟ حتی کمله راهنمایی رو هم اشتباه خوندی پس بهتره برگردیم اول دبستان چون کلمه (کمله)رو هم اشتباه خوندی. پس برگردیم از مهد کودک بخونی. حتی کلمه مهد کودک هم اشتباه بود.... چرا برگشتی دوباره بالا رو نگاه کردی؟؟؟ بزار زنگ بزنم یبمارستان روانیها... کلمه بیمارستان هم که اشتباهی بود؟!!!!! الوووووووو اروژانس؟؟؟؟ یکی بیاد این دیوونه ها رو ببره... عهههه، حتی نمتیونی کلمه اورژانس و بخونی؟؟؟ دیدی؟ نمیتونی رو هم درست بخونی... من دیگه حرفی ندارم... خودتون قضاوت کنید..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید