هر روز!
هر روز!

اگر می خواهید سن واقعی کسی را بدانید اگر می خواهید

اگر می خواهید سن واقعی کسی را بدانید اگر می خواهید

اگر می خواهید سن واقعی کسی را بدانید
اگر می خواهید سن واقعی کسی را بدانید به دستان او نگاه کنید. براساس نتایج یک مطالعه اکثر افراد با مشاهده دست دیگران می توانند به سن آنها پی ببرند.
جراحی پلاستیک به حفظ ظاهر بهتر کمک می کند اما جوانتر به نظر رسیدن پس از جراحی صورت با دستانی که نشانگر افزایش سن و پیری هستند متناسب نیست.
پس از صورت، دست ها بهترین مشخصه سن هستند اگر مایلید جوانتر به نظر آیید یا از ظاهر دستانتان راضی نیستید باید به فکر جوانتر کردن آن باشید.
به طور کلی ویژگی های فیزیکی که بیش از هر چیز ظاهر پیری را به دست ها می دهند عروق مشخص آن هستند.
افراد شرکت کننده در این مطالعه که این عروق مشخص روی دستشان برداشته شد احساس کردند دستانشان ظاهر جوانتری پیدا کرده است.
عدم وجود چروک و عروق روی دست این ظاهر جوانتر را سبب می شود. سوهان کشیدن ناخن ها نیز در این مورد موثر است. به هر حال روش هایی برای کاهش ظاهر پیر دست ها وجود دارد.
روش های غیرجراحی مانند لیزر و داروهایی که باعث پوست انداختن می شوند نیز از لکه های پوستی جلوگیری می کند.
تزریق چربی هم می تواند به چاق شدن دست و کاهش قابلیت وضوح رگ های آن کمک کند و ذوب با لیزر هم در حذف عروق ناخواسته موثر است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید