هر روز!
هر روز!

اگر می خواهید فرزند با هوشی داشته باشید مطلب زیر را

اگر می خواهید فرزند با هوشی داشته باشید مطلب زیر را

اگر می خواهید فرزند با هوشی داشته باشید مطلب زیر را از دست ندهید
اگر می خواهید فرزند با هوشی داشته باشید مطلب زیر را از دست ندهید : اگر می خواهید فرزند با هوشی داشته باشید مطلب زیر را از دست ندهید
: اگر می خواهید فرزند با هوشی داشته باشید مطلب زیر را از دست ندهید
: شاید عده ای از افراد باشند که دارای ضریب هوشی بالایی هستند و این امر مربوط به ژنتیک آنهاست، اما هوش هر فرد از دو فاکتور پیروی می کند که ژنتیک فقط یکی از آنهاست! فاکتور مهم تر هوش اکتسابی است که به وسیله عوامل محیطی و شیوه زندگی فرد به دست می آید. در ادامه با دکتر سلام همراه باشید.
منبع :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید