هر روز!
هر روز!

اگر نمی خواهید بمیرید قهوه بخورید! اگر نمی خواهید بمیرید

اگر نمی خواهید بمیرید قهوه بخورید! اگر نمی خواهید بمیرید

اگر نمی خواهید بمیرید قهوه بخورید!
اگر نمی خواهید بمیرید قهوه بخورید! : اگر نمی خواهید بمیرید قهوه بخورید!
: اگر نمی خواهید بمیرید قهوه بخورید!
محققان علوم در آمریکا در مطالعه ای ده ساله دریافتند کسانی که به طور منظم قهوه می نوشند کمتر در خطر مرگ قرار دارند.
به گزارش افرادی که قهوه می نوشند، کمتر از دیگران در خطر مرگ ناشی از عواملی همچون دیابت یا بیماری های قلبی عروقی قرار دارند.
محققان می گویند هرقدر میزان مصرف این نوشیدنی بیشتر شود، میزان مرگ و میر افراد کاهش می یابد.
این ماده غذایی حاوی ترکیبات فعال بیولوژیک متعددی است که از جمله می توان به اسید های فنولیک، پتاسیم، و کافئین اشاره کرد.
بسیاری از مطالعات پیشین نشان داده بود مصرف قهوه با کاهش خطر مرگ و میر بر اثر بیماری های قلبی همراه است.
محققان دریافتند در مجموع، میزان مرگ و میر بر اثر همه عوامل، با مصرف قهوه، کاهش می یابد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید