مسیر سبز
مسیر سبز

ایران حاضر نیست از یک سانتریفیوژ هم بگذرد عصر ایران:

ایران حاضر نیست از یک سانتریفیوژ هم بگذرد
عصر ایران: نخست وزیر اسرائیل با تکرار سخنان قبلی اش درباره ایران اظهار داشت: تهران برای توسعه برنامه هسته ای صلح آمیز هیچ نیازی به سانتريفيوژ ندارد.

 خبرگزاری یونایتدپرس نوشت: نتانیاهو با درخواست نابودی قدرت ایران برای غنی سازی گفت: ایران نیازمند هیچ سانتريفيوژ برای توسعه برنامه هسته ای اش نیست.

او که در ابتدای جلسه هفتگی کابینه اسرائیل در روز یکشنبه سخن می گفت ادامه داد: سیاست اسرائیل در برابر ایران واضح است. اسرائیل در برابر ایران در دو محور فعالیت می کند. نخست، کشف نقاب از سیاست های دشمنانه تهران. دوم، مطالبه نابودی قدرت ایران برای غنی سازی. زیرا این کشور برای تولید انرژی هسته ای برای مصارف غیرنظامی نیازمند فعالیت حتی یک سانتريفيوژ هم نیست.

وی افزود: ایران به برنامه تحقیقات هسته ای اش و توسعه دستگاه های سانتریفیوژ ادامه می دهد. این کشور آمادگی دست برداشتن از حتی یک سانتريفيوژ را هم ندارد. ایران تاکنون در مقابل توافق هسته ای ژنو، چیز ملموسی نداده است اما به میزان زیادی با کاهش تحریم ها روبه رو شد و اقتصادش نیز به همین دلیل قدرت گرفت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید