نوروزی
آروم و عادیآروم و عادی
نوروزی

ایران یکی از کشورهای غنی در حوزه گردشگری است . یکی

 لینک
ایران یکی از کشورهای غنی در حوزه گردشگری است . یکی

ایران یکی از کشورهای غنی در حوزه گردشگری است . یکی از این شهر ها که بیشینه ای باستانی دارد همدان است . شاید خیلی ها همدان را به غار علی صدر آن بشناسند . غار علی صدر در روستای علی صدر همدان واقع شده . این غار که جز یکی از غارهای آبی جهان به شما رمی آید همه ساله و در فصول مختلف سال پذیرای گردشگران بی شماری است . گفتنی است در مقایسه با سایر غارهای آبی جهان ، غار علی صدر همدان به عنوان بزرگ ترین غار آبی شناخته شده است . 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید