دانشجویان بهداشت حرفه ای
دانشجویان بهداشت حرفه ای
 لینک
ایمنی ماشین آلات.jpg

ایمنی ماشین آلات
هر دستگاه یا ماشینی که با ان فعالیت می کنیم دارای یکسری خطرات هستند که برای جلوگیری از ایجاد حادثه توسط این ماشین ها باید نکات ایمنی ودستورالعمل های کار با آنها را رعایت کنیم تا دچار حادثه نشوم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید