مسیر سبز
مسیر سبز

اینم یه جور کالری سوزیه! +عکس

اینم یه جور کالری سوزیه! +عکس

اینم یه جور کالری سوزیه! +عکس
          : هنری هارگریوز، عکاس نیویورکی، با پروژه عجیب و غریب خود در مورد غذاها و رویکرد غیراستانداردش، سعی کرده توجه مخاطب را جلب کند. نام این پروژه گویای محتوای آن است. هنری یکی از حساس ترین موضوعات برای آمریکایی ها یعنی معضل اضافه وزن را انتخاب کرده است. "کالری سوزی" در پروژه او به نحو متفاوتی نمود یافته است. او در این پروژه از غذاهای واقعی استفاده کرده و اقدام به سوزاندن آنها و عکس گرفتن از آنها کرده است.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید