هر روز!
هر روز!

این بگو مگوها نگرانتان نکند یران :بگو مگو و مشاجره

این بگو مگوها نگرانتان نکند 
 یران :بگو مگو و مشاجره

این بگو مگوها نگرانتان نکند
یران :بگو مگو و مشاجره معمولا زوج های جوان را نگران می کند. به ویژه اگر در دوران گل و بلبل نامزدی به سر ببرند، این بگو مگوها باعث می شود که نگران رابطه و آینده ازدواجشان شوند. اما آیا هر مشاجره و بحثی نگران کننده است؟

: این بگو مگوها نگرانتان نکند

مشاجره و بگومگو میان تمام زوج ها وجود دارد. اتفاقا زوج هایی که دعوا نمی کنند، بیشتر مورد نگرانی درمانگران هستند و آمار طلاق شان بیشتر از آنهایی است که با هم مشاجره می کنند. یکی از موضوعاتی که باعث می شود زنگ خطر یک رابطه به صدا در ب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید