هر روز!
هر روز!

این خانم نقاب دار دستیار رابین هود است (عکس)

این خانم نقاب دار دستیار رابین هود است (عکس)

این خانم نقاب دار دستیار رابین هود است (عکس)
 
این خانم تعجب همگان را برانگیخت زن چینی با گذاشتن نقاب خاصی روی صورتش به فقرا و بی خانمانان چینی کمک می کند که بیشتر مخاطبانش را سالمندان و معلولان تشکیل می دهند. این زن چینی با این نقاب مخصوص سعی می کند مثل رابین هود اروپا به فقرای چینی کمک کند و برای این کار نام خودش را «زن ارغوانی چین» گذاشته است.
 
این خانم نقاب دار دستیار رابین هود است (عکس) : این خانم نقاب دار دستیار رابین هود است (عکس)
: این خانم نقاب دار دستیار رابین هود است (عکس)
 
به گزارش : به گزارش ایران ناز رابین هود چینی که بیشتر کارهای کمک رسانی خود را در حومه شهر پکن انجام می دهد اخیراً در یک شبکه اجتماعی نوشته بود: امروز اولین روز من به عنوان زن ارغوانی است و کمی احساس اضطراب می کنم. این کار زن چینی موجب شده در هنگ کنگ و شهرهای دیگر چین نیز زنان مشابهی دست به اقدام مشابه بزنند.
 

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید