مسیر سبز
مسیر سبز

این دونده بدون ملیت در المپیک حضور دارد!

این دونده بدون ملیت در المپیک حضور دارد!

این دونده بدون ملیت در المپیک حضور دارد!
        : گوار ماریال یکی از چهار ورزشکاری است که به طور مستقل و بدون اینکه به کشوری خاص تعلق داشته باشند در بازی های المپیک شرکت می کنند. این ورزشکار 28 ساله قبلا برای نجات جان خود از کشورش سودان گریخته و اگرچه فاقد پاسپورت و ملیت رسمی است، ولی می تواند در مسابقات دوی ماراتون المپیک لندن شرکت کند.

ماریال کودکی سختی را پشت سر گذاشته و پس از فرار از اردوگاهی در سودان، به عنوان یک پناهنده وارد آمریکا شده است. ماریال می گوید "اگر چه من پرچم کشورم را در بازی های المپیک حمل نمی کنم ولی احساس می کنم صدای سودان به گوش دنیا رسیده است. سرانجام سودان در جامعه بین المللی جایگاهی پیدا کرده است."سخنگوی کمیته بین المللی المپیک می گوید " به من گفته شده است که اگرچه احتمال مدال گرفتن گوار ماریال کم است، ولی به طور حتم او یکی از 10 تا 20 نفر اول خواهد بود."
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید