مطالب جالب!
مطالب جالب!

این رنگ به عنوان رنگ سال 2014 مشخص گردید موسسه

این رنگ به عنوان رنگ سال 2014 مشخص گردید 
 موسسه

این رنگ به عنوان رنگ سال 2014 مشخص گردید
موسسه پنتون panton رنگ سال 2014 را بنفش ارکیده ای Radiant Orchid معرفی کرد. در واقع این رنگ بسیار زیبا ترکیبی از رنگ بنفش و صورتی است.              

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید