مسیر سبز
مسیر سبز

این سربازان از آموزشی معاف شدند خبرگزاری مهر: رئیس

این سربازان از آموزشی معاف شدند
خبرگزاری مهر:  رئیس تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: سربازان قهرمان که باید به خدمت بروند به دوره آموزشی اعزام نمی شوند.

سردار مهرعلي باران چشمه با اشاره به قانون سرباز قهرمان و شرايط استفاده از آن، اظهار داشت: اين قانون شامل دو گروه از قهرمانان مي شود، بطوري که قهرمانان عضو تيم هاي ملي که در مسابقات آسيايي مقام اول، در مسابقات المپيک مقام اول، دوم و سوم را کسب کرده و در مسابقات جهاني جز نفرات اول و دوم باشند، پس از ارسال مدارک، از خدمت معاف شده و کارت پايان خدمت دريافت مي کنند.

وي ادامه داد: سربازان قهرمان گروه اول براي اينکه بتوانند در اختيار تيم هاي ملي باشند، بطور موقت، به دوره آموزشي نيز اعزام نمي شوند.

باران چشمه با اشاره به اينکه گروه دوم مشمول قانون سرباز قهرمان، اعضاي تيم هاي ملي هستند که مقامي کسب نکرده اند، گفت: اين افراد پس از طي دوره آموزش خدمت در اختيار فدراسيون هاي ورزشي قرار مي گيرند.

رئيس تربيت بدني ستاد کل نيروهاي مسلح به فرآيند اعزام سربازان قهرمان به خارج از کشور براي شرکت در مسابقات، اشاره و تاکيد کرد: اعزام اين افراد به خارج از کشور مشکلي ندارد، فدراسيون هاي مربوطه از تربيت بدني نيروهاي مسلح درخواست کرده و در نهايت مجوزهاي لازم براي آنان صادر مي شود.هردو گروه از سربازان قهرمان در اختيار فدراسيون هاي ورزشي هستند تا مشکلي براي فعاليت هاي آنان به وجود نيايد.

باران چشمه با اشاره به حقوق و مزاياي سربازان قهرمان نيز، گفت: مزايا و حقوق اين افراد با سربازان عادي که در هرکدام از نيروهاي مسلح در حال خدمت هستند، هيچ تفاوتي ندارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید