هر روز!
هر روز!

این مرد ایرانی دختر خود را با شلیک دو گلوله کشت

این مرد ایرانی دختر خود را با شلیک دو گلوله کشت

این مرد ایرانی دختر خود را با شلیک دو گلوله کشت (عکس)
: این مرد ایرانی دختر خود را با شلیک دو گلوله کشت (عکس)
: به گزارش مرد میانسالی که دخترش را مقابل دانشگاه در شهرستان خوی به قتل رسانده بود دستگیر شده است.ظهر امروز اهالی بلوار ولیعصر در شهرستان خوی با مرد میانسالی در حالیکه اسلحه ای به دست داشت روبرو شدند.
 
به گزارش : مرد خشمگین بعد از اینکه به مقابل دانشکده پرستاری رسید با شلیک دختر جوانی را هدف دو گلوله قرار داده و به قتل رسانده است.مردم که از دیدن این صحنه شوکه شده بودند قصد داشتند تا به کمک دختر جوان بروند اما مرد خشمگین ادعا کرد
 

 
که پدر دختر جوان است و کسی حق نزدیک شدن به آنها را ندارد.در ادامه با اعلام موضوع به پلیس، ماموران در صحنه حاضر و مرد میانسال را بازداشت کردند. همچنین عوامل اورژانس پس از حضور در صحنه مرگ دختر جوان را تائید کردند. ا انتقال مرد میانسال به اداره پلیس او در بازجویی های اولیه با اعتراف به قتل دخترش با اسلحه شکاری مدعی شده است:
 
“چند روزی بود که به رفتارهای دخترم سو ظن داشتم. فکر می کردم او با پسر غریبه ای ارتباط دارد، برای اینکه آبروی خانواده ام را حفظ کنم امروز دخترم را تعقیب کردم و او را با شلیک دو گلوله به قتل رساندم.”با اعترافات پدر دختر کش او برای انجام تحقیقات بیشتر بازداشت شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید