مسیر سبز
مسیر سبز

این مرد هنرمند است یا بیکار؟! +عکس تاپ ناپ: هنرمند

این مرد هنرمند است یا بیکار؟! +عکس 
 تاپ ناپ: هنرمند

این مرد هنرمند است یا بیکار؟! +عکس
تاپ ناپ: هنرمند انگیلیسی Jamie Poole با برش جملات و شعر های عاشقانه و کنار هم چیدن آنها کنار هم چهره هایی زیبا و جالبی را خلق کرده است. هر کدام از طراحی های او از تکه کاغذ های بسیار زیاده ساخته شده است که بر رویشان جملات و اشعاری عاشقانه نوشته شده است و به شکلی ماهرانه کنار هم چیده شده اند.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید