مطالب جالب!
مطالب جالب!

این هندوانه بسیار عجیب همه را بهت زده کرد (عکس)

این هندوانه بسیار عجیب همه را بهت زده کرد (عکس)

این هندوانه بسیار عجیب همه را بهت زده کرد (عکس)
خاکزادی افزود: شکل ظاهری بوته این هندوانه هیچ فرقی با هندوانه‌های معمولی ندارد و فقط رنگ بوته آن کمی روشن‌تر است.وی بیان کرد: ۴۰ عدد هندوانه شبیه کدو از ده عدد بوته برداشت شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید