هر روز!
هر روز!

ایکس باکس 360 و خسارت 1.15 میلیارد دلاری : ایکس

ایکس باکس 360 و خسارت 1.15 میلیارد دلاری : ایکس

ایکس باکس 360 و خسارت 1.15 میلیارد دلاری
: ایکس باکس 360 و خسارت 1.15 میلیارد دلاری
پیتر مور (Peter Moore) رییس سابق بخش ایکس باکس شرکت مایکروسافت، در صحبت هایی به این موضوع اشاره کرد که سه چراغ قرمز مرگ کنسول ایکس باکس 360 خسارت 1.15 میلیارد دلاری برای مایکروسافت به همراه داشت.
به گزارش یکی از مشکلات اصلی کنسول ایکس باکس 360، سه چراغ قرمز مرگ بود که باعث می شد کنسول دیگر قابل استفاده نباشد. این مشکل در سال های اولیه عرضه این کنسول خسارت 1.15 میلیارد دلاری را برای مایکروسافت به همراه داشت.
مدتی پس از عرضه کنسول ایکس باکس 360 در سال 2005، کاربران به مشکل سه چراغ قرمز مرگ روی این کنسول اشاره کردند. به نمایش درآمدن سه چراغ قرمز روی کنسول به این معنا بود که دستگاه دیگر قابل استفاده نیست. مایکروسافت برای جبران خسارت و برطرف کردن آن 1.15 میلیارد دلار در سال 2007 هزینه کرد. همچنین این شرکت تضمین تعویض در صورت خرابی کنسول ایکس باکس 360 را تا سه سال افزایش داد. اکنون که هشت سال از آن زمان می گذرد، پیتر مور که اکنون در شرکت الکترونیک آرتز فعالیت می کند، به این موضوع اشاره کرد که: «ما در آن زمان با حجم بالای از خرابی و تماس کاربران به بخش پشتیبانی مواجه بودیم. مشکلی به وجود آمده بود که ما در آن زمان نمی دانستیم باید برای برطرف کردن آن چه کار کنیم.» او در ادامه صحبت هایش گفت: «ما می دانستیم که مشکلی وجود دارد. در آن زمان به رییس خودم گفتم که ما با یک مشکل میلیارد دلاری مواجه شده ایم. سعی کردیم مشکل را بررسی کنیم. مهندس های خودمان را مامور کردیم که این مشکل را پیدا کنند، اما با چیزی مواجه نمی شدند. می دانستیم که مشکل گرمایی است، اما نمی دانستیم که به چه شکل رخ می دهد. در آن زمان راه حل های زیادی برای برطرف کردن این مشکل بین مردم به وجود آمده بود. یک روش این بود که کنسول را درون حوله قرار می دادند.»

مور به این موضوع اشاره کرد که استیو بالمر (Steve Ballmer) رییس سابق مایکروسافت برای برطرف کردن این مشکل از او و گروهش پشتیبانی کرد. او درباره این موضوع گفت: «این لحظه را هرگز فراموش نمی کنم. ما یک جلسه با بالمر داشتیم و باید این موضوع را به او اطلاع می دادیم. با بررسی های که انجام داده بودیم به 1.15 میلیارد دلار برای جبران خسارت ها و برطرف کردن مشکل نیاز داشتیم. من این موضوع را به استیو گفتم و او در کمال تعجب با آن موافقت کرد. بالمر گفت که اگر ما این کار را نکنیم، برند ایکس باکس از بین خواهد رفت. اگر این کار را انجام نمی دادیم، اکنون ایکس باکس وان وجود نداشت.»
منبع: Eurogamer

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید