مطالب جالب!
مطالب جالب!

باردار شدن دختری 10 ساله توسط یک پسر 15 ساله!

باردار شدن دختری 10 ساله توسط یک پسر 15 ساله!

باردار شدن دختری 10 ساله توسط یک پسر 15 ساله!
بر اساس گزارش رسانه های اسپانیایی، پدر این نوزاد پسر نیز هنوز به سن قانونی نرسیده است. این نوزاد که در بیمارستان دانشگاهی شهر خیرز دی لا فرونتیرا به دنیا آمد دو کیلو و نهصد گرم وزن داشت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید