هر روز!
هر روز!

بارش شهاب های اژدهایی (گزارش تصویری) بارش شهاب های اژدهایی

بارش شهاب های اژدهایی (گزارش تصویری)
بارش شهاب های اژدهایی (گزارش تصویری) : بارش شهاب های اژدهایی (گزارش تصویری)
: بارش شهاب های اژدهایی (گزارش تصویری)
در طی شب های گذشته شاهد بارش شهاب های آسمانی با کانون صورت فلکی اژدها بوده ایم. منشا این بارش شهابی دنباله دار جیاکوبی-زینر است که در هر 6/6 سال یکبار به دور خورشید گردش می کند.
به گزارش : آخرین نمایش بارش شهابی اژدهایی در سال 2005 دیده شد. اکنون پس از گذشت بیش از 6 سال این بارشها بار دیگر به آسمان شب زمین رسیدند.
پیش از این ناسا گزارش داده بود که در بارش شب گذشته، بین 500 تا هزار بارش شهابی در ساعت می تواند رخ دهد.
بهترین نقاط دنیا برای تماشای شهابهای اژدهایی شنبه شب، خاورمیانه، آفریقای شمالی و اروپا بود.کاس رویترز، شب گذشته در پارک ملی “فارن بوفیاردنز” در فاصله 150 کیلومتری شمال استهکلم سوئد عکسی از این بارش را بر فراز شفق قطبی شمالی گرفته است.
ساکنان شمال اروپا و اسکاندیناوی از بهترین شرایط رصدی برای مشاهده این شهاب باران برخوردار بودند. به گفتن رصدگران، هرچند بیشتر شهاب ها کم نور بود، اما چشم انداز زیبایی از شهاب ها، شفق قطبی و آسمان مهتابی ایجاد شده بود.

عکاس: Thomas Hagen از Oslo , Norway : ” من پیش بینی می کردم حدود 60 تا 80 شهاب ثبت کنم اما اینطور نشد و فقط چند شهاب را توانستم ثبت کنم”

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید