هر روز!
هر روز!

باروری تخمک باروری تخمک : باروری تخمک : باروری

باروری تخمک باروری تخمک : باروری تخمک 
 : باروری

باروری تخمک
باروری تخمک : باروری تخمک
: باروری تخمک
: سلول تخمک دارای قطر حدود ۱۲۰ میکرون (یک هزارم میلیمتر) است و با چشم می توان آن را دید درحالیکه اسپرم دارای سری به اندازه ی تنها ۳ در ۵ میکرون بوده و طول دم آن ۵۰ میکرون است.
مرجع:
به گزارش : Spermatozoon
Egg cell

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید