هر روز!
هر روز!

بازاریابی بنادر پس از تحریم : رفته رفته به فضای

بازاریابی بنادر پس از تحریم 
 : رفته رفته به فضای

بازاریابی بنادر پس از تحریم
: رفته رفته به فضای پس از تحریم نزدیک می شویم و ضرورت دارد که بازاریابی را محصور در کالاهای مصرفی ندیده بلکه آن را به فضاهای جدیدتری تسری دهیم. یکی از این فضاهای مغفول مانده بازاریابی برای بنادر است که در شرایط پس از تحریم به شدت مورد نیاز است. مبحث بازاریابی بنادر با بازاریابی  کالاهای تجاری از جنبه های مختلف متفاوت است. بنادر حدودا ۲۰ با نوع مشتری در ارتباط متقابل هستند که عبارتند از صاحبان کالاها ، خطوط کشتیرانی اعم از کانتینری ، فله ، نفتی ، مسافری ، شرکت های حمل ونقل جاده ای ، ریلی ، هوایی و غیره که هرکدام انتظارات و درخواست های خاص خود را از بنادر دارند. لذا شناخت و پاسخ گویی به آنها از اهمیت زیادی در مباحث بازاریابی دارد. با عنایت به تعریف بازاریابی که همانا تحلیل نیازهای مشتریان ، طراحی محصولات و فرایندهایی که به آن نیازها پاسخ دهد و مشتریان را از وجود محصولات و فرایندها آگاه سازد ،

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید