مطالب جالب!
مطالب جالب!

بازاریاب: از این سو به آن سو (مانند Core

بازاریاب: از این سو به آن سو 
 (مانند Core

بازاریاب: از این سو به آن سو
(مانند Core i7-3537U‌) با این حال کارایی چنین محصولاتی به حدی است که بتواند نیاز بازاریاب مثال ما را بخوبی راه بیندازد (البته قبل از هر چیز باید با قیمت بالاتر اولترابوک‌ها کنار آمد!) این ابزار برای مدیران عامل و مهندسان مشاور که دائم در حال سفر و سرکشی به پروژه‌ها یا شرکت در جلسات خارج از دفتر خود هستند نیز مناسب است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید