مکان یار
مکان یار

بازار ساوه آدرس: ایران - مرکزی - ساوه خیابان امام خمینی

بازار ساوه آدرس: ایران - مرکزی - ساوه خیابان امام خمینی

بازار ساوه
آدرس: ایران - مرکزی - ساوه خیابان امام خمینی

مجموعه تاریخی بازار ساوه مربوط به دوره صفویه و در ساوه، که از شمال به خیابان امام خمینی و از جنوب میدان انقلاب می رسه، واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۷۸ با شمارهٔ ثبت ۲۵۲۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید