مکان یار
مکان یار

بازار سعدالسلطنه قزوین آدرس: ایران - قزوین - قزوین خیابان امام

بازار سعدالسلطنه قزوین آدرس: ایران - قزوین - قزوین خیابان امام

بازار سعدالسلطنه قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین خیابان امام خمینی

مجموعه بازار قزوین با معماری جالب و قدیمیش، یکی از مکان های دیدنی شهر قزوینه. سابقه بازار در قزوین به یک هزار سال می رسه و با گذشت زمان این بازار تا دوره صفوی رشد می کنه و در این دوره با انتخاب قزوین به عنوان پایتخت ایران و بعد از اون با احداث طرح های قابل توجهی در دوره قاجار مانند سرای سعدالسلطنه در هم جواری بازار به علت قرار گرفتن شهر قزوین در محور ارتباطی پایتخت به غرب و شمال ایران ارزش فوق العاده ای بهش داده می شه. اما مجموعه بازار کنونی به دوره صفویه نسبت داده می شه و قسمت اعظم بناهای کنونیش در دوران قاجار ساخته شده. مهم ترین فضاهای بازار قزوین عبارت اند از: مسجدالنبی (مسجد شاه;)، سرای سعد السلطنه، سرای وزیر، سرای حاج رضا، سرای رضوی (سرای شاه;)، تیمچه های روباز و سرپوشیده از جمله درویش مهدی، حاج محمد تقی و راسته قیصریه .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید