هر روز!
هر روز!

بازار محلی رشت و عکس غذاهای محلی گیلان | شهر غذاهای

بازار محلی رشت و عکس غذاهای محلی گیلان | شهر غذاهای متنوع و رنگارنگ (بخش دوم) - آموزش آشپزی
بازار محلی رشت و عکس غذاهای محلی گیلان | شهر غذاهای متنوع و رنگارنگ (بخش دوم) : بازار محلی رشت و عکس غذاهای محلی گیلان | شهر غذاهای متنوع و رنگارنگ (بخش دوم)
: بازار محلی رشت و عکس غذاهای محلی گیلان | شهر غذاهای متنوع و رنگارنگ (بخش دوم)
بازار محلی رشت ، راسته ی میوه فروشان
 
 

به گزارش : کباب ترش ، گردو ، باقلی و اشبل _ غذای محلی گیلان
 
 

رشته خشکار
 
 

واویشکا - غذای محلی گیلان
 

گردو ، باقلی و اشبل _ غذای محلی گیلان
 
 

زیتون پرورده ، گردو ، باقلی و اشبل _ غذای محلی گیلان
 
 

باقلی قاتوق ، ماهی دودی ، ماست چکیده و زیتون پرورده
 
 

گمجی کباب
 

باقلی پخته
 
 

باقلی قاتوق با کولی و سیر ترشی و زیتون پرورده
 
 

آلوچه فشکن
 
 

ترش تره ، باقلی خورشت ، ماهی شور و ماهی دودی با ماهی کولی و کال کباب و زیتون پرورده
 
 

بازار محلی رشت ، راسته ی ماهی فروشان
 
 

بازار محلی رشت 
 

بازار محلی رشت - راسته ماهی فروشان
 
بازار محلی رشت و  عکس غذاهای محلی گیلان | شهر غذاهای متنوع و رنگارنگ (بخش دوم)
 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید