مکان یار
مکان یار

بازار مرکزی گلپایگان آدرس: ایران - اصفهان - گلپایگان خیابان امام

بازار مرکزی گلپایگان آدرس: ایران - اصفهان - گلپایگان خیابان امام

بازار مرکزی گلپایگان
آدرس: ایران - اصفهان - گلپایگان خیابان امام

بازار مرکزی گلپایگان می تونه مکان عالی برای خرید سوغات، صنایع دستی، مواد خوراکی و ... باشه. علاوه بر اینکه، گشت و گذار بین مردم شهر باعث میشه تا با فرهنگ و حتی لهجه اونها بیشتر آشنا بشید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید