مکان یار
مکان یار

بازار چهار سوق گلپایگان آدرس: ایران - اصفهان - گلپایگان کنار

بازار چهار سوق گلپایگان آدرس: ایران - اصفهان - گلپایگان کنار

بازار چهار سوق گلپایگان
آدرس: ایران - اصفهان - گلپایگان کنار مسجد جامع

بازار سنتی گلپایگان با دهانه ای وسیع و طاق بندی و سقف ضربی آجری سبک بناهای سلجوقی رو داشته. چهار سوق از یک طرف روبروی مناره شهر گلپایگان و از طرف دیگه به مسجد جامع شهر راه داره. مناره شهر گلپایگان با ۱۸ متر ارتفاع و با قدمتی حدود ۹۰۰ سال که در قرن پنجم ایجاد شده، در زمره بلندترین مناره های ایرانه. منار گلپایگان دو در داره و در درون آن پلکانی تعبیه شده . قسمت های پایین و بالای مناره مرمت شده و دارای کتیبه آجریه که این کتیبه به خط کوفی نوشته شده و فاقد تاریخه و متن کتیبه آن از آیات کلام الله مجیده. این مناره از زمان سلجوقیانه که ساختمان آن را احتمالا با ساختمان مسجد جامع و بازار چهارسوق همزمان می دونن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید