هر روز!
هر روز!

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مرکز جهاد کشاورزی جلگه رخ در

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مرکز جهاد کشاورزی جلگه رخ در

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مرکز جهاد کشاورزی جلگه رخ در تربت حیدریه
: بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مرکز جهاد کشاورزی جلگه رخ در تربت حیدریه
: وزیر جهاد کشاورزی در سفر خود به استان خراسان رضوی،از مرکز جهاد کشاورزی جلگه رخ در شهرستان تربت حیدریه بازدید کرد.
به گزارش : به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،محمود حجتی در سفر به استان خراسان رضوی،امروز پنج شنبه از مرکز جهاد کشاورزی جلگه رخ در شهرستان تربت حیدریه نیز بازدید کرد و در جریان چگونگی اجرای نظام نوین ترویج در این منطقه قرار گرفت.
در این مرکز، 10 نفر کارشناس مروج پهنه بر امور بخش کشارزی31 هزار هکتار اراضی منطقه نظارت دارند و یافته های نوین حوزه های مختلف کشاورزی را به بهره برداران انتقال می دهند. 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید