هر روز!
هر روز!

بازوی راست ذِراع‌الاَیمَن (بازوی راست) یا آلفا قیفاووس

بازوی راست 
 
 ذِراع‌الاَیمَن (بازوی راست) یا آلفا قیفاووس

بازوی راست

ذِراع‌الاَیمَن (بازوی راست) یا آلفا قیفاووس یک ستاره است که در صورت فلکی قیفاووس قرار دارد.
نام ذراع‌الایمن در لاتین به شکل Alderamin درآمده‌است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید