هر روز!
هر روز!

بازوی رباتیک لگویی-تصاویر اخبارعلمی - بازوی رباتیک لگویی+تصاویر

بازوی رباتیک لگویی-تصاویر 
 
 اخبارعلمی - بازوی رباتیک لگویی+تصاویر

بازوی رباتیک لگویی-تصاویر

اخبارعلمی - بازوی رباتیک لگویی+تصاویر
خلاقیت‌های لگویی هرگز متوقف نمی‌شود؛ این بار این پروژه آوانگارد، یک بازوی لگویی کاربردی است. طراح این دست رباتیک «دیاوو وولتاجیو» است؛ وی با استفاده از یک کیت لگو Lego Mindstorms EV3 یک بازوی لگویی ساخته است؛ این بازوی رباتیک توسط چهار دگمه‌ای که بر روی انگشتان دارد، قادر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید