مسیر سبز
مسیر سبز

بازی آنلاین ماموریت رابین هود! : رابین هود محافظ

بازی آنلاین ماموریت رابین هود! 
 : رابین هود محافظ

بازی آنلاین ماموریت رابین هود!
          : رابین هود محافظ قلعه است و باید با تیر کمانش مانع رسیدن دشمنان به قلعه شود. او را یاری کنید.

با نشانه گیری و کلیک به موقع به هدف بزنید. حواستان باشد که دشمنان از حدی مشخص بیشتر به قلعه نزدیک شوند، دیگر کاریش نمی توان کرد!

برای شروع بازی بر روی عکس زیر کلیک کنید.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید