مسیر سبز
مسیر سبز

بازی اتوبان شلوغ! این بازی یک بازی هیجان انگیز

بازی اتوبان شلوغ! 
 این بازی یک بازی هیجان انگیز

بازی اتوبان شلوغ!
این بازی یک بازی هیجان انگیز ماشین رانی است که به شما حس رانندگی پر هیجان در یک اتوبان شلوغ را میدهد، البته به صورت خلاف!

در این بازی باید با چپ و راست کردن ماشین با جهت گرا های کیبورد به ماشین هایی که از رو به رو می آیند جا خالی دهید.میزان متراژی که شما در این اتوبان طی می کنید،معیار امتیاز شماست!باز نشر اختصاصی: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید