هر روز!
هر روز!

بازی‌های سنتی استان ایلام بازی‌های سنتی استان ایلام

بازی‌های سنتی استان ایلام 
 
 بازی‌های سنتی استان ایلام

بازی‌های سنتی استان ایلام

 بازی‌های سنتی استان ایلام
   مردم ایلام به فراخور نوع زندگی و معشیت از گذشته‌های دور تا کنون از انواع شیوه‌های سرگرمی، ورزش و بازی‌های مختلف در موقع فراغت و مراسم شاد استفاده می‌کرده‌اند.
برخی از بازی‌ها و ورزش‌های سنتی و محلی مردم استان ایلان به شرح زیر است: کِلاورِوان: در این بازی بازیکنان به دوسته مساوی تقسیم شده و سپس روی زمین دایره‌ای به شعاع مناسب مشخص می‌نمایند و یک گروه به قید قرعه در درون دایره به

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید