بهترین زندگی
بهترین زندگی

بازی های قدیمی، دنیایی از معنا پشت بازیهای قدیمی که

بازی های قدیمی، دنیایی از معنا
پشت بازیهای قدیمی که سرگرمی ما بود، دنیایی از معنا نهفته است. چه خوب است که معنای بازی ها را بفهمیم و بازی های قدیمی را برای کودکانمان احیا کنیم و از این طریق درس زندگی به آنها بیاموزیم. لی لی:
تمرین تعادل در زندگی زوووو: تمرین روزهای نفس گیر زندگی
 الاکلنگ: دیدن بالا و پایین دنیا
 سرسره: تمرین سخت بالا رفتن و راحت پایین آمدن
 هفت سنگ: تمرین نشانه گرفتن به هدف
 وسطی: تمرین همیشه در وسط میدان بودن
 گل یا پوچ: دقت در انتخاب
 خاله بازی: آیین مهمانداری
 یه قل دو قل: مشکلات اگر مانند سنگ سخت باشد، یکی یکی از پس آن برمی آیی

یادش بخیر آن روزها یاد گرفتن زندگی چه ساده بود...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید