هر روز!
هر روز!

باز کردن دو منوی راست کلیک در ویندوز به صورت هم

باز کردن دو منوی راست کلیک در ویندوز به صورت هم زمان!
بدین منظور: به گزارش : ابتدا کلیدهای ترکیبی Win+R را بزنید تا پنجره‌ی Run گشوده شود. عبارت زیر را وارد کرده () و Enter بزنید:
sysdm.cpl به سربرگ Advanced بروید و در قسمت Performance بر روی Settings کلیک کنید. حال در همان تب Visual Effects، تیک گزینه‌ی Animations in the taskbar and start menu را بردارید و پنجره‌های باز را OK کنید.
نکته: در ویندوز 8 نام این گزینه Animations in the taskbar است.
اکنون به صفحه دسکتاپ بازگردید. حال بر روی آیکن یکی از برنامه‌های در حال اجرا و یا سنجاق شده به نوار تسک‌بار راست‌کلیک کنید. سپس در قسمت خالی از نوار تسک‌بار دوباره راست‌کلیک کنید. در نهایت در هر نقطه‌ای از فضای خالی دسکتاپ که مایل هستید راست‌کلیک سوم را انجام دهید. مشاهده می‌کنید منویی که برای راست‌کلیک در تسک‌بار و منویی که برای راست‌کلیک در دسکتاپ گشوده شده است به طور هم زمان باز می‌باشند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید