مکان یار
مکان یار

باغستان های سنتی قزوین آدرس: ایران - قزوین - قزوین جنوب

باغستان های سنتی قزوین آدرس: ایران - قزوین - قزوین جنوب

باغستان های سنتی قزوین
آدرس: ایران - قزوین - قزوین جنوب شهر قزوین، جاده روستای فارسیان

باغستان های سنتی قزوین به مجموعه باغ هایی گفته می شه که نیمه جنوبی شهر قزوین رو در بر گرفته. این باغات بیش از ۲۵۰۰ هکتار وسعت دارن و در گذشته گرداگرد شهر رو فرا گرفته بودن. عمده محصولات این باغستان ها، بادام و پسته ست. این باغستان های سنتی بیش از یک هزار سال قدمت دارن. به طوری که ناصر خسرو در سفرنامه خود، شهر قزوین رو این گونه توصیف می کنه: (باغستان بسیار داشت ؛بی دیوار و خار، و هیچ مانعی از دخول در باغات نبود.)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید