مکان یار
مکان یار

باغ ملک آدرس: ایران - تهران - شمیرانات‎ تجریش، خیابان دربند،

باغ ملک آدرس: ایران - تهران - شمیرانات‎ تجریش، خیابان دربند،

باغ ملک
آدرس: ایران - تهران - شمیرانات‎ تجریش، خیابان دربند، خیابات تاجیک، خیابان روح الله

باغ ملک در سال ۱۳۸۱ دچار آتش سوزی احتمالاً عمدی شد و بسیاری از درختان قدیمی آن سوختند با این حال هنوز هم تعدادی درخت کهنسال مثمر و غیر مثمر مانند گردو، چنار، نارون، افرا، اقاقیا در آن یافت می شود. پس از وقوع آتش سوزی، سازمان میراث فرهنگی آن را در فهرست آثار ملی به ثبت رساند و مقرر شد که حتی اگر همه درختان این باغ قطع شوند، اجازه ساخت و ساز در آن صادر نشود. در زمستان ۱۳۹۱ شهرداری منطقه یک تهران فعالیت های پر دامنه ای در این باغ را در دست انجام داشت تا باغ را به بوستانی عمومی تبدیل کند. محوطه سازی های زیبا، دیوارچینی ها و سنگفرش های منطبق بر طبیعت و ساختار بوستان و احیا و مرمت خانه قدیمی موجود، برخی از فعالیت های شهرداری در این بوستان است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید