مکان یار
مکان یار

باغ کلات نادری آدرس: ایران - خراسان رضوی - کلات‎ نادری

باغ کلات نادری آدرس: ایران - خراسان رضوی - کلات‎ نادری

باغ کلات نادری
آدرس: ایران - خراسان رضوی - کلات‎ نادری

باغ کلات نادری در شهر کلات، شمال شرقی مشهد، در بستری کوهستانی، در میان دو رشته کوه در استان خراسان رضوی قرار گرفته است. یکی همان است که با نزدیک شدن به شهر کلات چشم‎اندازی حصار گونه دارد و شهر در این حصار قرار دارد و دیگری در سمت شمال است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید