مکان یار
مکان یار

بافت تاریخی گرگان آدرس: ایران - گلستان - گرگان انتهای بازار

بافت تاریخی گرگان آدرس: ایران - گلستان - گرگان انتهای بازار

بافت تاریخی گرگان
آدرس: ایران - گلستان - گرگان انتهای بازار نعلبندان

این بافت تاریخی در شهر گرگان در سال ۱۳۱۰ بعنوان اولین بافت کشور ثبت شده که انواع خانه های قدیمی، مدارس تاریخی و امام زاده های رو در خودش جای داده. معماری این قسمت به سبک قاجار هست و تجمع فضاهای مسکونی هم اون رو به شکل محله مشخص کرده. انواع بناها و محله های دیگری به نام های محله دباغان و نعلبندان در همجواری این بافت هستند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید