هر روز!
هر روز!

بالاخره پیلاتس چیست؟ حتما شما هم امروزه نام پیلاتس را

بالاخره پیلاتس چیست؟ حتما شما هم امروزه نام پیلاتس را

بالاخره پیلاتس چیست؟
حتما شما هم امروزه نام پیلاتس را زیاد شنیده اید. اما به راستی پیلاتس چیست؟
پیلاتس تمرینی است برای کشیدن عضلات، تقویت و بازگرداندن تعادل بدن. اصل و ریشه پیلاتس بر آناتومی اسکلت و عضلات بدن استوار است. مربی پیلاتس سعی می کند تمرین فراگیری برای کل بدن تهیه کند و در هر جلسه تمرینی تمام بدن را درگیر کرده و به تعادل لازم رسانده و عضلات را به حداکثر بازدهی برساند.
تفاوت اصلی و جامع پیلاتس با دیگر تمرینات همین است. پزشکان ورزشی، فیزیوتراپیست ها و ورزشکاران، پیلاتس را امروزه به عنوان یکی از ایمن ترین فرم های ورزش پیشنهاد می کنند. بدون توجه به سن و سال و میزان فعالیت افراد، پیلاتس می تواند برای هرکس مفید باشد.
جوزف پیلاتس، پدید آورنده ورزش پیلاتس می گوید: «اولین شرط لازم برای فعالیت فیزیکی سالم، احساس شادی است. برای رسیدن به این احساس شادی، شما باید بدنتان را به طور کامل بشناسید. اگر در سن ۳۰ سالگی بدنتان منعطف و روی فرم نیست، زود پیر شده اید. اگر در ۶۰ سالگی بدنی نرم، منعطف و قوی دارید، آنگاه باید خود را جوان بدانید.»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید