هر روز!
هر روز!

بالا بردن سرعت جراحی کریکوتیروتومی، با این دستگاه : بالا

بالا بردن سرعت جراحی کریکوتیروتومی، با این دستگاه : بالا

بالا بردن سرعت جراحی کریکوتیروتومی، با این دستگاه
: بالا بردن سرعت جراحی کریکوتیروتومی، با این دستگاه
: بالا بردن سرعت جراحی کریکوتیروتومی، با این دستگاه
: بعضی مواقع پیش می آید که پزشکان مجبورند هنر خود را رو کنند و با ترفندهای علمی جان بیمار را نجات دهند. گاهی اوقات در آسیب های شدید ناحیه گردن و حنجره راه هوایی بسته شده و اگر به سرعت مسیر هوایی جایگزینی برای بیمار ایجاد نشود خفگی و به دنبال آن مرگ اتفاق میفتد. یکی از راه های ایجاد مسیر هوایی جایگزین انجام جراحی کریکوتیروتومی است. در ادامه درباره د

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید