هر روز!
هر روز!

بالش برای کسانی که خروپف می کنند +تصاویر کسانی که

بالش برای کسانی که خروپف می کنند +تصاویر کسانی که

بالش برای کسانی که خروپف می کنند +تصاویر
کسانی که خروپف می کنند اطرافیان خود را ناخواسته بی خواب خواهند کرد. از آنجایی که خروپف شدت های گوناگونی دارد و در زمان های مختلف شروع می شود، ساخت این بالش های جدید می تواند کمک زیادی برای قطع زود هنگام ان می شود. این نوع بالش دارای یک میکروفون در درون خود است که صداهای مخصوص خروپف را تشکیل می دهد و هنگامی که این صداها بالا می رود به آرامی به سر فرد ضربه میزند تا فرد بیدار شود. همچنین این بالش یک کیسه را در درون خود باد می کند تا فرد وضعیت خواب خود را تغییر دهد.
بالش برای کسانی که خروپف می کنند +تصاویرتهیه و ترجمه:مجله اینترنتی زیگیل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید