مکان یار
مکان یار

بام لرستان | Baam-e Lorestan آدرس: ایران - لرستان - خرم

بام لرستان | Baam-e Lorestan آدرس: ایران - لرستان - خرم

بام لرستان | Baam-e Lorestan
آدرس: ایران - لرستان - خرم آباد شرق شهر خرم آباد، بالای کوه مدبه

بام لرستان نام پروژهٔ گردشگری و تحقیقاتی در شهر خرم آباد است. این مجتمع گردشگری، تحقیقاتی حدود۸۰۰ هکتار وسعت دارد که در شرق شهر خرم آباد در بالای کوه مدبه واقع شده است. مدبه کوه نام کوهی است که در شرق شهر خرم آباد قرار گرفته و عاری از هر گونه پوشش درختی و گیاهی طبیعی است اما موقعیت و اشراف مناسب و داشتن دید و منظر مناسب به شهر، سبب شکل گیری ایده احداث یک مجتمع به نام بام لرستان می شود که دارای کارکردهای متنوع وبی نظیری در غرب کشور است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید