مسیر سبز
مسیر سبز

باند جالب یک فرودگاه بین زمین و هوا! باند

باند جالب یک فرودگاه بین زمین و هوا! 
 باند

باند جالب یک فرودگاه بین زمین و هوا!
باند فرودگاهی در پرتغال با طول 2781 متر وجود دارد كه 1000 متر از آن بر روی 180 ستون ساخته شده است. هر كدام از این ستونها 50 متر بلندی دارند كه تقریبا برابر با یك ساختمان 17 طبقه میباشد. جالب اینجاست كه این باند برای هواپیماهای غول پیكر بوئینگ 747 ساخته شده است. به وسعت سطح زیرین باند فرودگاه و تعداد خودرو های پارك شده در آنجا توجه كنید.منبع : عصر ایرانباز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید