مسیر سبز
مسیر سبز

باوفاترین عروس دنیا /عکس : مرگ نتوانست دختر جوان فرانسوی

باوفاترین عروس دنیا /عکس 
 : مرگ نتوانست دختر جوان فرانسوی

باوفاترین عروس دنیا /عکس
: مرگ نتوانست دختر جوان فرانسوی را از ازدواج با نامزد خود که دو روز قبل از ازدواج در اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داده بود، منصرف کند.

به گزارش "مجللی جرج" با نامزد مرده خود جشن عروسی برپا کرد و در آن 30 نفر از دوستان و نزدیکان دو طرف نیز حضور داشتند.

جرج در این مراسم خود لباس عروس به تن کرده و حتی برای معشوقه مرده خود کت و شلوار نیز آماده کرده بود.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید