هر روز!
هر روز!

با باشگاه ایمیل های خوب، اول ایمیل های مثبت را بخوانید

با باشگاه ایمیل های خوب، اول ایمیل های مثبت را بخوانید

با باشگاه ایمیل های خوب، اول ایمیل های مثبت را بخوانید
: با باشگاه ایمیل های خوب، اول ایمیل های مثبت را بخوانید
یک ایمیل بد آن هم در ابتدای صبح می تواند کل روز شما را خراب کند. این اتفاق برای خیلی ها می افتد و باعث می شود که تعداد زیادی از مردم روز بدی را سپری کنند و انرژی بد خودشان را هم به دیگران انتقال دهند.
به گزارش سرویس باشگاه ایمیل های خوب باعث می شود که در ابتدای روز تنها ایمیل های مثبت و خوب برای شما به نمایش در بیاورند.
باشگاه ایمیل های خوب (Good Email Club) قصد دارد این مشکل را برطرف کند. به تازگی جین کارل بیسون (JeanCarl Bisson) از شرکت IBM و آدراش آپولا (Adrash Appula) بنیان گذار استارت آپ Gogohire سرویس جدیدی برای برطرف کردن مشکل ایمیل های بد درست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید