هر روز!
هر روز!

با دعوای بچه ها چکار کنیم؟ : با دعوای بچه

با دعوای بچه ها چکار کنیم؟ : با دعوای بچه

با دعوای بچه ها چکار کنیم؟
: با دعوای بچه ها چکار کنیم؟
بالاخره ساکت شد. پرسیدم چه شده و در جواب گفت: «با پسر همسایه دعوایم شد و کتکم زد. من نمی دانستم باید چه کار کنم.» علت دعوا را پرسیدم. حق با پسرم بود اما من هرگز به او یاد نداده بودم برای گرفتن حقش، از خشونت استفاده کند. باید دعوا کردن را یادش می دادم؟ مثلاً می گفتم اگر دوستت به تو سیلی زد، تو هم سیلی بزن؟ به نظرم عقلانی نبود اما مگر جز این است که من به عنوان یک مادر باید سلاحی در اختیارش قرار دهم تا به کمک آن بتواند از سخت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید