مسیر سبز
مسیر سبز

با کودک خود حرف بزنید : کودک شما حرف

با کودک خود حرف بزنید 
 : کودک شما حرف

با کودک خود حرف بزنید
: کودک شما حرف های زیادی برای گفتن دارد اما از آنجا که زبان باز نکرده است، متوجه حرف های او نمی شوید. اما راه هایی وجود دارند تا به کودک خود کمک کنید تا راحت تر با شما ارتباط برقرار کند.

حرف بزنیدشاید به نظر برسد کودک شما متوجه حرف هایی که به او می زنید نمی شود اما واقعیت این است که کودکان حتی پیش از تولد نیز به خوبی لحن صدا را تشخیص و به آن واکنش نشان می دهند. کودکان به خوبی می توانند لحن صدای خوشحال و ناراحت را از هم تشخیص دهند. و آنها را در خاطر خود حفظ میکنند و پس از 18 ماه، همه حرف هایی که به او گفته بودید را برایتان تکرار می کند. با او درمورد کارهایی که انجام می دهید، صحبت کنید و به او اجازه دهید تا پاسخ شما را بدهد. به طور مثال، ما الان می خواهیم برویم بیرون و قدم بزنیم.


شکلک در آوردن

همه حرکات کودک خود را تقلید کنید. اگر سرش را به اطراف می چرخاند، شما ه همین کار را بکنید. همه صداهای او را ترجمه و تفسیر کنید. به این ترتیب، توجه او را حتی برای مان کوتاهی به خود جذب می کنید.
اغراق کنید

 صدای خود را تیز کنید، چشمانتان راباز و گرد کنید و ابروهایتان را بالا ببرید. آرام صحبت کنید، انتهای حرف های خود را بکشید. به این ترتیب می توانید با کودک خود ارتباط نزدیک تری برقرار کنید.


از علایم استفاده کنید


یک ماه پیش از اینکه کودکان به حرف بیفتند و بتوانند کلمات را ادا کند، می توانند از علایم برای بیان منظور خود استفاده کنند.

لطفابه خاطر داشته باشید که کودکان در شش ماه نخست زندگی خود، نزدیک بین هستند. هر کدام از روشهای بالا را که می خواهید انجام دهید در فاصله 15 تا 30 سانتی متری از صورتش انجام دهید.

در ضمن، بهترین زمان برای برقراری ارتباط با کودک وقتی است که استراحت کرده، خوب شیر خورده و آماده بازی است. اگر کودک سرش را به اطراف می چرخاند و جاهای دیگری را نگاه می کرد یعنی گرسنه یا خسته است و حوصله ندارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید