مطالب جالب!
مطالب جالب!

بخشیده شدن جریمه های دوبرابر شده رانندگی رییس پلیس راهور

بخشیده شدن جریمه های دوبرابر شده رانندگی 
 رییس پلیس راهور

بخشیده شدن جریمه های دوبرابر شده رانندگی
رییس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینكه مهلت پرداخت جرایم رانندگی در قانون جدید به دوماه افزایش یافته است، گفت: براین اساس مالكان خودروها در صورتی كه بعد از دوماه نسبت به پرداخت جریمه معوق خود اقدام نكنند میزان جریمه به دوبرابر افزایش می‌یابد. وی همچنین از بررسی پیشنهادی در كمیسیون تلفیق مجلس برای بخشودگی جرایم دوبرابرشده رانندگان در سال جاری خبر داد و گفت: در صورت تصویب نهایی كلیه جرایم رانندگان در كشور امسال برای مهلتی چندماهه نصف و بخشوده می‌شود. رییس پلیس راهور ناجا تأكید كرد: این بخشودگی فقط در مهلت تعیین‌شده معتبر خواهد بود و در صورت عدم پرداخت جریمه اصلی در این مدت مجددا جریمه قبلی باز خواهد گشت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید